Kurumsal Gelişim

Sistemik Yapısal Dizim ile ORGANİZASYON DEĞİŞİMİ:

Kişisel Katılımcı deneyimi:

Aile dizimi ‚tekniği‘ni yaklaşık bir kaç yıldır biliyorum. Tipik bir NonProfit kurumu olan iş yerimi sistemik organiyasyon dizimi aracılığıyla aydınlatmak beni heyecanlandırmıştı. Sistemik düşünce tarzı, ki bana yabancı olmayan bir şeydi, kursun başlangıcında anlamama çok yardımcı oldu.
Eğitmenimiz Esin organiyasyonlardaki dinamikleri daha net görebilmemiz için bize bir çok yeni bakış açıları, yeni yaklaşımlar gösterdi.

Bununla ne demek istiyorum: henüz tanımadığım çalışma yöntemleri örneğin teori ve pratiği ile ‘tetralemma’ dizimi ve ‘çözüm odaklı’ iletişim. Çözüm odaklı söyleşi benim dizimimden önceki adım idi ve beni sorulan sorular aracılığıyla gayet net, positif duygulara taşıdı. “Problemim çözüldüğünde bunu nereden anlarım, sorunun ortadan kalktığını farkettiğimde kendimi nasıl iyi hissederim” gibi. “Çözüm cümleleri” eğitimden iki ay sonra bile zor anlarımda bende  hep bir hafiflik getiriyor.

Derken benim organizasyonumun sistemik yapısal dizimi geldi:
Dizimleri daha önceden tanıdığım aile dizimine kıyasla gayet mantıklı, daha az duygusal sınırlar içinde yaşamak benim için yeni bir şeydi. Bu ‘benim için yeni’ nin bende kademeli olarak büyük bir içsel özgürlük yaratmakta olduğunu, kendimi duygusallıktan  daha da kurtarıp, izlemlerimde vede yaşanmışlıklarımda daha net  olmaya başladığımı hemen fark ettim.
Ben cok uzun zamandır iş yerindeki “kendi dinamiğimiz”le meşgul olduğum, ama bu yönde iletişim kurabileceğim kimse olmadığından, bu benim için çok değerli bir yaşanmışlık oldu. Benim pozisyonum ve diğer temsilcilerin rolü benim içimde ki resme tıpa tıp uydu.
Durumu realist bir biçimde değerlendirdiğimin farkına varmak bile, bende hafifleme duygusu yarattı. Bu dizim de ortaya çıkan değişim olasılıkları bana yön çizdi, yol gösterdi.

Bizim organizasyonun şu anda içinde bulunduğu durumla ilgili doğrudan ve çabuk bir “çözüm” olmamasına rağmen, eğitimden sonra net olarak ‘daha fazla iç huzuruyla’ gerçeği kabul edebildiğimi fark ettim.

Ayrıca eğitimden bir süre sonra, dizimde temsilci olan bir seminer katılımcısıyla görüştüğüm de ilaveten bazı cok değerli ipuçları aldım. Kurumsal sürecimiz içinde atılacak adımlar sadece benden kaynaklanmamalı. Ama biliyorum ki benim içsel tavrım ve zaman zaman ekipte yaptığım “ayarlı” dürtüler değişimi hızlandırabilir.

Bu eğitim sayesinde bu konuda yeniden daha fazla cesaret ve güç yaratabildim.

SIstemIk Yapısal DIzIm (SySt®) Ile  proje gelişimine örnek

Proje kIck-off öncesI eksIk var mı?

Konu

Bay F. proje müdürü olarak görev yapacağı bir projeye hazırlanıyordu. Projek bir ay sonra başlıyacak ve 1,5 yıl sürecekti. Hedefi proje çalışmalarına başlamadan önce yeterli güveni oluşturmaktı. Projeyi sipariş alan ve aktif müdürlük yapacak kişi olarak bay F., aktif çalışmayacak proje ortağının işine fazla karışmak isteyebileceğinden korkuyordu. Proje diziminin bu soruya cevap vermesini bekliyordu. Ayrıca önemli bir unsurun gözden kaçıp kaçmadığını bilmek istiyordu.

Dizim süreci

Dizim yarı örtük olarak yapıldı, yani projenin hedefleri, kimlerin katıldığı ve nasıl bir proje olduğu konusunda bilgi verilmedi. Dizilen öğeler proje müdürü olarak bay F., planlanan diğer üç proje üyesi –bu kişiler A,B,C olarak tanımlandı-, sipariş veren müşteri ve proje hedefi. İlk tabloda üç proje üyesinden hiç biri hedefi tam olarak görmüyordu. Temsilcilerin yerlerinin değiştirilmesi sonucu aralarındaki ilişkiler düzeldi. Fakat temsilcilerin ifadelerine göre projede önemli bir şey eksikti. Bu yüzden ilave olarak „bu projede ayrıca önemli olan“ diye adlandırılan bir temsilce daha dizime dahil edildi. Bu yeni unsurun gelmesi proje müdürünün temsilcisinde (konu sahibinin bakış açısı) ve diğer bazı temsilcilerde net bir rahatlamaya yol açtı. Bir iki müdahale daha yapıldıktan sonra çözüm tablosu ortaya çıktı.

Bay T. temsilcisinin yerine geçip çözüm tablosunu algıladı. Bağlamın genişletilmesi ona farklı bir görüş getirmiş ve projeye daha sakin yaklaşmasını sağlamıştı.
Dizimden sonra gelişmeyi değerlendirmek için sorulan derecelendirme sorusuda istenen yöndeki gelişimi gösterdi. Daha sonra bay T. projenin iyi başladığını ve proje ekibi ile proje ortaklarının arasındaki ortak çalışmanın gayet yapıcı olduğunu bildirdi. Proje ortağıyla arasında çıkmasından korktuğu çatışma olmamıştı.

Sistemik yöntem bilgisi:

„Bu projede ayrıca önemli olan“ gibi soyut unsurlar dizim çalışmasında sıkça kullanılır. Bu tür somut unsurlarla çalışma bir sistemi tam olarak neyin eksik olduğunu bilmedende tamamlama olanağı sağlar. Böyle bir süreçte „nasıl-bilgisi“ dediğimiz türde bilgi artar. Bu bilgi, bugüne kadar farkedilmemiş önemli bir şeyin sisteme dahil edilip bütünleştirmesi ile oluşur. „Nasıl-bilgisi“ nin çoğalması bu esnada yeni bir  „ne-bilgisi“ oluşmasada etkili olur. Steve de Shazer’in bilinen sözü „iyiyi bilmesekte daha iyiyi bilebiliriz” benzetme yaparak neyin eksik olduğunu bilmesekte bir sistemin bütünleştiğini anlayabiliriz.

Bu yüzden dizim çalışmalarında sıkça soyut unsurlar kullanılır, çünkü bir terim ne kadar soyutsa metaforik içeriğide o kadar yüksek olur. Bu da sorulara ve cevap arayışlarına, dolayısıyla danışan için  farklı yorum alanlarına yol açar. Sistemik açıdan bu “doğru” yorumdan daha etkilidir. Aynı zamanda somut konudan başka alanlara geçiş kolaylaşır. Diğer katılımcılarda yaşadıklarını yada gözlemlediklerini kendi konularına aktarabilirler. Bu içerik olarak açık ve net olan çözümlerde kolay mümkün olmaz.

Yazan: Esin Suvarierol
Işletme uzmanı, kurum danışmanı, koç, eğitmen, SySt-Institut-Münihten sertifikalı Sistemik Yapısal Dizimci, çalışma alanı kişisel ve kurumsal gelişim ve değişim.  Türkçeye çevirdiği Insa Sparrer‘in ‚Çözüm Odaklı Yaklaşıma ve Sistemik Yapısal Dizime Giriş’ kitabı Pan Yayıncılıkta yayınlanmıştır.

STRATEJI GELİŞİMİne  örnek

YenI gIrIşImIn getIrdIklerI ve bugünden geleceğe yolculuk

Sistemik Yapısal Dizim (SySt®) bir organizasyonda örneğin bir şirket sisteminde unsurları farklı tertiplemek, yeni bir düzen sağlamak yada eksik olanları farkedip tamamlamak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra çok verimli bir şekilde gelecek gelişmelerle ilgili fikir üretebilmek için uygulanabilir.   Bu vaka böyle bir „strateji geliştirme“ ve „gelecek prova“sı için güzel bir örnek teşkil ediyor.

Konu

Bay T. bu çalışmayı bir sistemik yapısal dizimle koçluk çalıştayı sırasında yapar. Turizm branşında bir Avusturya/Viyana şirketinin yetkili temsilcisi olarak İtalyada yeni bir mevki kurmakla görevliydi. Bu yeni şirket, kendileri gibi bağlı oldukları ana şirketler grubunun yüzde yüz bir yavru şirketi olarak Viyanadan idare edilecekti.
Dizim çalışması ile, stratejik önlemlerinin nasıl gittiğini, ne gibi gelişmeler olduğunu görmek istiyordu. Bu konudaki ağırlık ana şirketler grubunun bir joint venture ortağı olan Fransız şirkette değil, Viyanadaki kendi şirketinde olmalıydı. Fransız şirketinin müdürü son gelişmelerden pek memnun olmamıştı, bu da bay T. yi meşgul eden konulardan biriydi.

Dizim süreci

Danışman konu sahibi Bay T. ile yaptığı çözüm odaklı başlangıç söyleşisi sırasında netleştirdiği hedef doğrultusunda şu unsurların dizilmesi kararlaştırılmıştır: bay T., hedefi ‚Viyana için büyüme‘, Viyana , İtalya ve Fransa daki şirketler ve bu şirketlerin genel müdürleri ve ana şirket. Dizimin ilk tablosu bay T. hedefi olan Viyana için büyümeyi hemen hiç göremediğini, hedefin önünde duran Fransanın hedefi örttüğünü gösterir. İtalya da kendini iyi hissetmez, bulunduğu yerde zorlukla durmaktadır. 

Sistemik arkaplan bilgisi:

Sistemik yöntem bilgisi:

Bir dizimin başlangıç tablosu konunun güncel durumu gösterir ve bu dizen kişi bay T. açısındandır. Dolayısıyla bu tablonun gösterdiği bilgiler „durum böyle“, olarak değil „durum bay T.nin bakış açısından böyle“ diye okunmalıdır. İtalyadaki yeni şirket bir yöneten şirketmiş gibi konumlandırılmıştı. Bu da henüz tamamlanmamış kuruluş süresi içinde bay T. açısından öncelikli bir konu olmasından kaynaklanıyordu. Fakat aynı zamanda tablo bu öncelikli konumun yeni şirketi ve onun genel müdürünü zorladığını gösteriyordu.

Sistemik Yapısal Dizimin grameri ve sistem prensipleri ile ilgili temel bilgiler iyi, sağlıklı bir düzenin nasıl olabileceği yönünde yol gösterir. İyi bir düzende her unsura halinden en azından şikayetçi değildir (her yanlılık prensibi), sistemin bir tarafındaki bir düzelme başka bir unsuru olumsuz etkilemez. Bu prensibler „böyle olabilir“ şeklinde kurativ olarak kullanılır, „bu böyle olmadı“ yada „bu böyle“, anlamında değil.

Dizim süreci

Danışman Fransanın temsilcisinin yerini değiştirip tabloda sağda bir yere götürür, İtalyayıda gruba en son katılan şirket olarak Viyananın sol tarafına yerleştirir. İtalya yeni yerinde kendini rahatlamış ve çok daha iyi hisseder.  Fransada bir şirketler grubu içindeki bir ortak olarak odak nokta olmadığı için yeni yerinde kendini daha iyi hisseder. Bir sonraki adımda danışman İtalyayı Viyanadan biraz daha uzağa getirir. Bu müdahale İtalyanın ayrı bir şirket olduğunu vurgulamak içindir ve kuruluş sürecinin bundan sonraki aşamasına yöneliktir. Bu değişikliklerden sonra Viyana tamamen kendi hedefi olan „büyüme“ ye odaklanır. 

Danışman, dizimi dışarıdan izleyen bay T.ye başka bir sorusu olup olmadığını sorar. Bay T. Italyanın Viyananın yanında daha çok yer almasını ve birlikte hareket etmesini istediğini söyler.  Bu yönde daha fazla bilgi edinebilmek için dizimde bir değişim daha yapılır. Tüm temsilciler aynı anda bir yıl sonrasıymış gibi yerlerini değiştirirler.  Yeni tabloda İtalya gerçektende bay T. nın istediği gibi Viyanaya daha yaklaşır. Aynı zamanda Fransa işbirliği  ile ilgili yeni bir görünüm ve yeni sorular ortaya çıkar.

Sistemik arkaplan bilgisi

Sistemik yöntem bilgisi:

Dizim çalışmasında önemli olan değişimlerle bundan sonraki adımı bulmaktır. Onun dışında „olmuş gibi“ deneme eylemi ile gelecek senaryolarıda oluşturulur ve daha ileri bir zamandaki gelişmelerle ilgili fikir edinilir.
Dizim çalışması kişiler, konular, kaynaklar, hedefler, sistem ve çevresi arasındaki ilişki ve etkileşimleri gösterir. Çözüm tablosunda konu sahibi bay T. tablonun içinde yerini alarak bu zengin kaynaklı durumu algılar.

Çözüm hali ile kurulan bu bağlantı ve bağlantının dizimin sonunda demirlenmesi ile dizim çalışması değişimleri günlük hayattada hedef yönünde yoğun olarak teşvik eder. Bu şekilde dizim süreçleri ve çözüm tabloları dizim çalışmasından sonrada uzun süre etkilerini sürdürür ve yeni fikir ve farkındalıklara kaynak oluşturur.

Yazan: Esin Suvarierol, www.systemischeloesungen.at
Işletme uzmanı, kurum danışmanı, koç, eğitmen, SySt-Institut-Münihten sertifikalı Sistemik Yapısal Dizimci, çalışma alanı kişisel ve kurumsal gelişim ve değişim.  Türkçeye çevirdiği Insa Sparrer‘in ‚Çözüm Odaklı Yaklaşıma ve Sistemik Yapısal Dizime Giriş’ kitabı Pan Yayıncılıkta yayınlanmıştır.

Solution-Focused Work and Systemic Structural Constellations (SySt ® ) for lasting solutions in complex projects

Yayın yeri: Solution Focused Management, edited by Günter Lueger,Band 1, Rainer Hampp Verlag, 2006

Summary
This  article  describes  a  process  framework  for  working  on  complex  projects  with solution focused work and systemic structural constellations (SySt®) and how to create the  preconditions.  Building  trust  is  a  vital  part  of  achieving  acceptance  of  these unfamiliar  methods  in  the  modern  task-orientated  organization.  When  the  benefits concerning structural constellations are “translated” to fit the organizational environment and culture, then the advantages and possibilities  not only for the projects but also for their  organizations  can  really  be  appreciated.  This article  shows  how  the  right conditions and atmosphere are created by allowing organization members to participate in the process of change right from the beginning.  In this way, a process framework is constructed that allows the integration of solutionfocused work and systemic structural constellations  into  project  management.  This  process  framework  includes  a  solution focused kick-off interview, structural constellation work, a SF transfer-interview and an SF  integration-interview.   Accompanying  the  project by  combining  these  different approaches,  all  of  which  contribute  their  own  unique  perspectives  and  qualities  for positive change, the full benefits for managing complexity are thus increased.


1. Project management methods have their limits
The complexity and dynamic nature of large projects, especially IT-projects, is increasing according to the technical and economic requirements. 77% of global CEOs say that the level of complexity in their organizations is higher than it was 3 years ago (PricewaterhouseCoopers, 2006). The causes are manyand varied. Complexity is associated with value-creating activities involved in globalisation and it should be managed as effectively as possible.
According to the findings, the most significant problems in projects are unclear goals and lack of information as well as lack of management support (GPM, 2004). With these types of problems traditional project management methods have reached their limits. Managing the stakeholder as well as the change of requirements and goals actively is mentioned as two of the essential success factors for efficient projects. “Technical complex projects are the easy ones, in my fifteen years as project manager I never  had  a  project failed  on  technique”  says  an  experienced  project manager  in  an international company.
The challenge is to recognise the nature of the complexity and then work to manage it as effectively as possible. That means coping with complexity when it adds value and simplifying when it does not.

makaleler

2.  Prodyn:  a  model  for  integrative  use  of  solution-focused approach  and Systemic Structural Constellations (SySt®) in complex project

One  of  the  main  questions  we  had was  “how  to  design a  framework  over  the  whole process  combining  Solution  Focus  as a  verbal  method and  SySt® as  a  transverbal language over the whole process?” Prodyn (project complexity and dynamic management) is a basic concept to develop an innovative support  toolbox  for  managing  complexity  within  projects  using  Solution Focused Approach (SF) and Systemic Structural Constellations (SySt®), as well as to integrate and adapt the benefits of both of these approaches when dealing with specific project management models.

Prodyn  is  promoted  as  an  innovative  service  by  ZIT  (Center  for  Innovation  and Technology, Vienna).

Graphic 1: Prodyn: model for integrating SF and SySt®in projects and into project management

3. What are the special benefits of Systemic Structural Constellations (SySt®) in project organizations?

Systemic  Structural  Constallations  (SySt®),  developed  by  Insa  Sparrer  and  Matthias Varga von Kibéd, is as a form of language, the transverbal language, spoken not by a single  person,  but  by  a  group  of  persons.  This  language  combines  verbal  and transverbal  language  but  also  goes  beyond  them  (Sparrer,  2006,  Varga  von Kibéd, 2006).The  basis  of  this  language  is  the  representative  perception,  which  can  be described as a path to the unconscious mind between us.
In Organizations this aspect of unconsciousness is  widely neglected. However SySt® can bring a complete change of perspective (Varga von Kibéd, 2000 p.20).
System  constellations brings  a  further  dimension  which  cannot  be  replaced by interpersonal  communication,  and  also  because  interpersonal  communication  cannot be replaced by a conversation with oneself. Thus we can see system constellations as a form of meta-communication in social systems.(Schlötter 2005 p. 194).
Project organizations can use a qualitatively different way of solving problems compare to the usual form of verbal communication. (Schlötter, 2005 p. 202).
This  doesn’t  make  traditional  project  management  unnecessary  but  is  a  very useful addition in terms of managing complexity as effectively as possible.

Systemic structural constellation work is especially useful when

 • It  is  necessary  to  make  use  of  implicit  knowledge  to  deal  with  complexity  in organizations.
 • When  there  are  a  large  number  of  relevant  factors  and  all  the  interactions  and connections cannot be properly checked.
 • unexpressed or unclear goals and requests by clients or other stakeholders should be considered
 • effects of planned changes and decisions should betested

makaleler

4. Accompanying the project through the whole process: essential factors for lasting benefits

Structural constellations has useful effects even if you use them only at one point of the project,  but  experience  shows  that  lasting  benefits will  usually  be  seen  only  after consistent usein a project.
We took this as the starting point and made a design, making it possible to “translate” information  from  the  constellations  into  the  specific  context  of  the  project  and  then integrate  the  benefits  on  the  level  of  the  concrete project  and on  the  level  of  project management.

Outside layer: level of project management in an organization
Inside layer: level of a project

According to the length and the objectives of a project, the following elements will be used in three phases (starting, implementation and closing down phases) of the project.

Outside layer: level of project management in an organization
The first step is a solution focused kick-off-interviewwith all key actors and experts for project management, called “integration circle”. The aim is to find out the path of useful change, as well as the vision or “miracle” of a more effective project management in that organization. We are interested in their understanding of a successful project, in the typical difficulties experienced, what makes them go to their limits, and the coping strategies they use for this. We want to get some ideas about what should be changed to  make  projects  more  successful  and  what  would  have  helped  to  make  them  even more successful.

Inside layer: level of a project

 • systemic structural constellation, SySt®
  • the main aims of the SF interview are context- andgoal clarification for the constellation, selecting the system elements and the suitable SySt® format
  • systemic structural constellation
  • The  aim  of  the  solution  focused  dialogue  afterwards  is  to  reflect  on  the impressions  of  the  whole  “solution  picture”  in  order  to  have  a  shared understanding of it.
 • Solution focused transfer-interviewas an additional element: A  “Solution  picture”  of  a  structural  constellation  creates  the  space  for  new possibilities.  The  ambiguous  and  abstract  language  of  structural constellations makes  a  “translation”  necessary  into  the  task  and goal-oriented  culture  of management so that the effects of the constellationprocess can be made concrete and  long  lasting.   Solution  focused  questions  about the  details  of  the  first  small changes then helps to transform the effects into the practical reality of a project.

Outside layer: level of project management

 • The final step of each phase is the solution focused integration interview with the so-called “integration circle”. Here the aim is to  identify workable structures based on  collective  experiences  in  one  project  that  will  produce  lasting  benefits  and advantages for future projects in an organization that has undergone this process. The differences and benefits should be measured according to the “miracle” of the kick-off-interview.

Graphic 2: Prodyn steps with SF and SySt ®through the project process

5. How we combine Solution Focused elements with Systemic Structural Constellations (SySt®)

Solution focused principles and attitude in SySt®

The  principles  of  solution  focus  are  already  integrated  into  Systemic  Structural Constellations (SySt®)
Solution  focused  brief  therapy  is  one  of  the  main  roots  of  systemic  structural constellations. The special SF-way of thinking, questioning with “not knowing”, without judging or being biased are basic attitudes in both approaches.
There are some special groups of SySt® , called Solution Focused SySt®, a combination of  SySt® and  solution  focused  interviews,  which  were  developed  by  Insa  Sparrer (Sparrer,  2004).  In  particular,  the  “Solution  geometric  interview”,  a  solution focused interview  with  representatives  in  a  structural  constellation,  is  very  effective  and pragmatic for working in organizations. (Sparrer, 2006)

Diverse methodical advantages, diverse information,more benefit

Both solution focused interview and SySt® can supplement each other. They create in different  ways  ideas for the  next  steps and  help  to identify  the specific solutions that people need (Insa Sparrer, 2006). As a transverbal  language a constellation makes it possible to use the “implicit” knowledge and experience of a project team in a new way. As a three-dimensional picture it makes visible what is between the relevant elements of a problem or question (Sparrer, 2001). A solution focused interview on the other side makes  it  possible  to  get  detailed  information  about the  next  steps  and  put  these together to form a shared, common view. This kind of verbal and detailed information is, in  the  context  of  management,  already  usual  in  relation  to  the  information  of  a constellation, which at the beginning is seen as unfamiliar.

Solution focused dialogue after a structural constellation

This is a vital part of Systemic Structural Constellation work in organizations. Sharing impressions, observations and asking questions afterwards is helpful in creating a common understanding of the constellation process. It is also important to remember that as a facilitator you have to take care that any impressions will not be interpreted as communication between individuals but as a meta-communication of the system. If some interpretations are made then additional interpretations can be given as suggestions, so that several points of view will beavailable.

Small steps in a process

The real change happens between the meetings so we have to focus on the small steps and changes in-between to keep the energy for change and then increase it. The more such methods are new in an organization, the more you have to help by observing any small differences that emerge.

Beginning with the compliments - a snowball
“Let’s hope that you know that you don’t know what your client’s problem really means. You must try to do something that brings a change for the client, even a small one, which he accepts as a positive change. This is likethe snowball effect because it gets bigger and bigger as it rolls down the mountain”. (Steve de Shazer, 2004 p.99 quoted Milton Erickson)
The snowball metaphor from Milton Erickson is very  well known. Using compliments to start a meeting creates a positive atmosphere and makes solution talking easier. Steve de Shazer always began his interviews with “thank you for coming”. That is a very short form of beginning with compliments.

6. Specific conditions for working with SySt® in organizations -What helps to build trust?

Constellations work best under very specific conditions (Insa Sparrer, 2001).

Top-down strategy

In  large  organizations  making  a  decision  about  using  a  new  method  is  a  complex process in itself. As an external consultant you don’t know what really counts and who the key decision makers are in an organization. Butyou can go with the attitude of “not knowing” and listen carefully with “solution focused ears” (Insoo Kim Berg, 1999, p. 47). According to our experiences in project-oriented organizations a top-down strategy is needed  to  introduce  solution  focused  work  and  Structural  Constellations,  SySt®.  It  is essential to consider all relevant internal structures and to involve all relevant people.
Sometimes it takes a long time making a decision and building the preconditions, but it is an important task (compare McKergow, Jackson, 2002, p.29).

Internal Cultural Interpreters

People in organizations such as internal consultants and human resource managers are mostly familiar with Systemic Constellation Work or other group simulation methods andwith the specific organizational culture. They areof course very welcome as “cultural interpreters”.

Giving information in a familiar form

For a solution focused consultant it is necessary to be aware of the specific culture of an organization, and then to speak in their “language”, especially at the beginning. One way to achieve this is by adapting the form of giving information to the particular culture of the organization.
A very effective possibility is an information workshop with people who have different functions  and  perspectives  within  a  project.  All  questions  can  then  be  answered and any doubts expressed. This helps to find out whatis expected and what is possible. A practical experience with structural constellation helps people to get some ideas of what kind of concrete information and solutions can be created.

Conclusions

Our experiences at the end of the “information and building preconditions” phase are as follows:
Our process framework “Prodyn” is attractive to IT-organizations as a basic model for integrative use of solution-focused work and Systemic Structural Constellations (SySt®). We have also learned that it is necessary to work flexibly with this model.

According to our experiences most of the project-oriented organizations choice topdown strategy. They consider internal structures relevant and involve all the main actors before forming an opinion concerning the methods. Those people closely involved in the organization and who are familiar with SolutionFocus and SySt® are very helpful as “cultural interpreters”

Making us aware of the specific organizational culture, translating the advantages of SySt® into possible benefits and results that really countin projects and going into detail step by step in every organization takes time but they work in terms of building the specific conditions before working with Structural Constellations effectively.

References

de Shazer, Steve (2004): Das Spiel mit Unterschieden, Heidelberg, Carl Auer Systeme

De Jong, Peter & Kim Berg, Insoo (1999): Lösungen (er-)finden, Dortmund, modernes
Lernen

GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, PAConsulting Group
Deutschland, Studie zur Effizienz von Projekten in Unternehmen, 2004

McKergow, Mark; Jackson, Paul (2002): The Solution Focus, London, Brealey

PricewaterhouseCoopers, 9th annual global CEO Survey, 2006

Schlötter, Peter (2005): Vertraute Sprache und ihreEntdeckung, Heidelberg, Carl Auer Systeme

Sparrer, Insa & Varga von Kibéd, Matthias (2003): Ganz im Gegenteil, Heidelberg, Carl Auer Systeme

Sparrer, Insa (2004): Wunder, Lösung und System, Heidelberg, Carl Auer Systeme

Sparrer, Insa (2001): Gespräch als Aufstellung und Aufstellung als Gespräch in: Praxis der Systemaufstellung 1/2001

Sparrer, Insa (2006): Solution Geometric Interview with conflict parties in an organisation in: Solution-Focused Management, International Conference SOL06 Vienna

Varga von Kibéd, Matthias (2000): Unterschiede und tiefere Gemeinsamkeiten der Aufstellungsarbeit mit Organisationen und der systemischen Familienaufstellungen, in:
Praxis der Organisationsaufstellungen, G. Weber, Heidelberg, Carl Auer Systeme

Varga von Kibéd, Matthias (2006): Solution Focus Transverbality. How to keep the Essence of the Solution Focused Approach by extending it in: Solution-Focused Management, International Conference SOL06 Vienna

About the author:

Mag. a Esin Suvarierolis consultant for managing diversity and complexity in projects and organizations using systemic structural constellations (SySt®). She trains in building intercultural competence.

Kontakt

Systemische Lösungen Unternehmensberatung e.U.
Frau Mag.a. Esin Suvarierol


Lerchenfelderstrasse 65/14, 1070 Wien

+43 (0) 699 110 20 909