Kurumsal Koçluk hizmetleri

Başarılı bir koçluk süreci yeni perspektifler ve çözüm alanları açar ve istenen yöne doğru pozitif farklar doğurur.

Sistem yaklaşımlı, çözüm odaklı koçluğun kazandırdıkları:

 • Yöneticiler detayların arasından sıyrılıp olayların ve konuların arasındaki ilişkilere bütünsel, entegratif bakmayı benimserler.
 • Kaynak ve potansiyelleri (kişi yada ekip, proje) ortaya çıkarmaya ve mevcut yetenekleri/becerileri geliştirmeye yönelirler.
 • Sorun ve problem analizi yerine doğrudan çözüme ve geleceğe odaklanıp daha kısa sürede istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilirler.
 • Sürecin ve sonuca doğru atılan küçük adımları gözlemleyebilir ve faydalanabilirler.
 • Sistem perspektifiyle, çeşitli kısım ve unsurların amaçlarıyla organizasyonun amaçları arasında çok daha kolay koordinasyon sağlayabilirler.

Bire-bir Yönetici koçluğu

 • Bireysel koçluk yöneticilerin konu ve sorularına birebir ve kişisel  bir ortamda yönelmelerini sağlar. 
 • Zaman zaman ortaya çıkan günlük soru(n)lara yönelmek yada birkaç aylık daha kapsamlı bir değişim sürecine girmek konusunda karar yöneticinindir.
 • Koçluk süresinde kurumsal hedefler ışığında bireysel iletişim ve yönetim tarzı, hedef, vizyon ve strateji geliştirme, iş-yaşam dengesi, çelişki yönetimi, özel görevlere, sorumluluklara hazırlık ve daha pek çok farklı konu işlenebilir.
 • Bir koçluk oturumu 60 ila 120 dakika arasında olabilir.

Üst düzey Yönetici ekip koçluğu

 • Birlikte yönetim görevi üstlenmiş 3 ila 6 kişilik bir ekip ile yapılan koçluk sürecinde güncel konular ve sorunlar ele alınır. Aynı zamanda  hedef, sonuç beklentisi, gerekli önlemler ve kararlarla ilgili ortak bir anlayış geliştirilir.
 • Koçluk sürecinin hedefleri ve akışı ekibin gereksinimleri göz önünde bulundurularak birlikte geliştirilir.
 • Yönetici ekip koçluğu çoğunlukla bir dizi 2-4 saatlik yada tüm günlük çalıştaylar şeklinde yapılır.

Proje koçluğu

Proje koçluğu, proje ekibinin zor ve karmaşık durumları hedefe yönelik ve verimli bir şekilde çözüm sürecine geçirmesini sağlar. Çözüme, kaynakları ve olanakları arttırmaya yöneliktir.

Proje koçluğu proje ekibi ile yapılır. Süre ve oturum araları ekibin büyüklüğüne göre kararlaştırılır. 

Olası konu ve sorular:

 • Zorlu karar ve anlaşma süreçlerinde ortak bir anlayışa varılması,
 • Krizleri ve çelişkileri erken farkedip gerekli önlem ve kararların alınması,
 • Proje ve çevre ilişkilerinin ve müşteri ilişkilerinin yönetimi,
 • Proje başlangıcında, bitiminde ve önemli aşamalarda (milestone) bir genel durum ve bakış oluşturma, getirilerin ve beklentilerin belirlenmesi,
 • Proje ekibinin oluşumu, gelişimi ve benzeri konular.


Kontakt

Systemische Lösungen Unternehmensberatung e.U.
Frau Mag.a. Esin Suvarierol


Lerchenfelderstrasse 65/14, 1070 Wien

+43 (0) 699 110 20 909