Sistemik Çözümler
Danışmanlık, Koçluk ve Eğitim hizmetleri

Frau Mag.a. Esin Suvarierol

Sistemik Yaklaşımlı, çözüm odaklı yöntemler çağdaş iş dünyasının gereklerine profesyonel bir yaklaşım getirerek sosyal sistemlerde etkili olmanın yollarını açar.

Öncelikle Almanya, Avusturya ve İşviçrede son 20 yıldır giderek kabul gören bu yöntemler bu günün iş hayatında verimliliği ve etkinliği arttırmada nasıl etki eder, neler kazandırır?

Bireyler, kurumlar, şirket, proje ve ekipler birer sosyal sistem olarak canlı, değişken ve dışarıdan doğrudan etkilenemeyen bir iç dinamizm gösterirler. İşlevleri sistem prensiplerine göredir. Bunların göz önünde bulundurulması farklı bir bakış ve anlayış getirir.

Soru ve konuların birbirleriyle nasıl bir bağlantı ve etkileşim içinde ve hangi eylem ve önlemlerin hangi sonuçları getireceği netleşir.

Profesyonel danışmanlık ve koçluk süreçlerinde oluşan sistemik çözümler bütüne yöneliklir, hem sosyal ilişkileri, hemde profesyonel bilgi ve eylemleri kapsar ve birleştirir. Verimlidir, çünkü kısa sürede farklı görüş açıları, çözüm ve eylem olanakları oluşur.


"Hataları değil çözümleri ara"
Henry Ford

Türkiye hizmetlerimiz:

Kurumsal hizmetler:

  • Koçluk hizmetleri: Bireysel yönetici koçluğu, ekip ve proje koçluğu
  • Yöneticilere yetkinlik gelişimi: Kültürlerarası iletişim, Çözüm odaklı iletişim, İşbirliği geliştirme konularında kurumiçi eğitim ve çalıştaylar
  • Organizasyon gelişimi: Proje yönetiminde sosyal ve kurumsal iletişim ve etkileşimleri göz önünde bulundurmak "proje sistemindeki" verimliliği arttırır.

Bireysel hizmetler:

Sistemik Yapısal Dizim Eğitimi: Koçlara, psikolog danışmanlara yönelik bu eğitim Türkiyede ilk defa yapılıyor.


Kurs für Systemisches Coaching Kurs für Systemisches Coaching Erarbeitetes Material für Systemisches Coaching Systemisches Coaching

Kontakt

Systemische Lösungen Unternehmensberatung e.U.
Frau Mag.a. Esin Suvarierol


Lerchenfelderstrasse 65/14, 1070 Wien

+43 (0) 699 110 20 909